Training Services Terms & Conditions

version number 3 valid from 14.09.2021 onwards

┬ž 1. General provisions

┬ž 2. Definitions

┬ž 3. Provision of Training Services

┬ž 4. Fees

 1. A detailed description of the payment can be found in the regulations established by the Sales Broker.These regulations are available on the Sales Broker website.
 2. The Organizer reserves the right to use only the selected payment methods
 3. The Organizer covers the fees of the Sales Broker
 4. The price of the Training is a net price, i.e., it does not include 20% or 23% VAT (depending on the country).If applicable the Participant covers the VAT.
 5. Information about the price of participation in the Training and the provided discounts are published on the appropriate Training page on the Sales Broker website. The information available on the website on the day of registering the Participant for the Training is binding for the Organizer and the Service Recipient.
 6. The fee for one Training Participant covers:
  • participation in course,
  • meals in the form of at least one hot meal and access to coffee breaks during each training day (incase of in-class training),
  • training and post-training materials provided to the Participant,
  • the fee necessary to obtain a certificate from the Accreditation Body.
 7. The above-mentioned points may differ depending on the form of Service provision Training. In the caseof online training, point 2 does not apply.
 8. The Organizer issues a VAT invoice, a prepayment invoice or a final invoice for the services provided, in accordance with applicable regulations.

┬ž 5. Terms of withdrawal from the contract

┬ž 6. Resignation from participation in the Training, Vouchers and Meirik Coins

┬ž 7. Cancellation of the Training

┬ž 8. Complaints

┬ž 9. Personal Data Protection

┬ž 10. Final Provisions

Regulamin usług szkoleniowych

wersja numer 5 obowi─ůzuje od 17.03.2022

┬ž 1. Postanowienia og├│lne

┬ž 2. Definicje

┬ž 3. Realizacja Us┼éug Szkoleniowych

┬ž 4. Op┼éaty

 1. Szczeg├│┼éowy opis p┼éatno┼Ťci znajduje si─Ö w regulaminach ustanowionych przez Po┼Ťrednika Sprzeda┼╝y. Regulaminy te dost─Öpne s─ů na stronach internetowych Po┼Ťrednika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania wy┼é─ůcznie z wybranych przez siebie form p┼éatno┼Ťci.
 3. Cena za Szkolenie jest cen─ů netto, tj. nie zawiera 20% lub 23% podatku VAT.
 4. Informacje o cenie udzia┼éu w Szkoleniu i przewidzianych zni┼╝kach publikowane s─ů na odpowiedniej stronie Szkolenia w serwisie Po┼Ťrednika Sprzeda┼╝y. Informacje te dost─Öpne na stronie w dniu dokonywania rejestracji Uczestnika na Szkolenie s─ů wi─ů┼╝─ůce dla Us┼éugodawc├│w oraz Us┼éugobiorcy.
 5. Opłata za jednego Uczestnika Szkolenia pokrywa:
  • udzia┼é w Szkoleniu,
  • wy┼╝ywienie, w formie minimum jednego ciep┼éego posi┼éku oraz dost─Öpu do przerw kawowych podczas ka┼╝dego dnia szkoleniowego (w przypadku szkole┼ä stacjonarnych, prowadzonych na sali),
  • materia┼éy szkoleniowe i po szkoleniowe przekazane Uczestnikowi,
  • op┼éat─Ö konieczn─ů do uzyskania certyfikatu ze strony Podmiotu Akredytuj─ůcego.
 6. Wy┼╝ej wymienione punkty mog─ů r├│┼╝ni─ç si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od formy realizacji Us┼éugi Szkoleniowej. W przypadku szkole┼ä w formie online punkt 2 nie ma zastosowania.
 7. Za wykonane us┼éugi Us┼éugodawcy wystawiaj─ů faktur─Ö VAT, faktur─Ö zaliczkow─ů lub faktur─Ö ko┼äcow─ů zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

┬ž 5. Warunki odst─ůpienia od umowy

┬ž 6. Rezygnacja z udzia┼éu w Szkoleniu, Vouchery i Meirik Coins

┬ž 7. Odwo┼éanie Szkolenia

┬ž 8. Reklamacje

┬ž 9. Ochrona Danych Osobowych

┬ž 10. Postanowienia Ko┼äcowe